Načítávanie...

Etický kódex

Spoločnosť GLAMIRA je silne spojená s etikou, rešpektuje ľudské práva, všeobecnú občiansku slobodu a základnú slobodu nad rámec miestnych zvykov a je odhodlaná zabezpečiť integritu našich zdrojov a udržiavať najvyššie štandardy sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

GLAMIRA získava diamanty iba z tých krajín, ktoré sú plnoprávnymi členmi systému certifikácie Kimberleyského procesu (KPCS). Ide o medzinárodný kooperatívny monitorovací systém vytvorený s cieľom prediskutovať spôsoby, ako eliminovať tok „konfliktných diamantov“ v dovoze a vývoze neopracovaných diamantov. Kimberleyský proces vyžaduje, aby jeho členovia dôsledne kontrolovali, že nakupované diamanty nefinancujú násilnú činnosť povstaleckých hnutí.

O Kimberleyskom procese

Kimberleyský proces začal, keď sa južné africké štáty produkujúce diamanty stretli v máji 2000 v Kimberley v Južnej Afrike a je v platnosti od roku 2003. Je otvorený všetkým krajinám a od roku 2013 má 54 účastníkov, ktorí reprezentujú 81 krajín z celého sveta, Európskej únie až po Spojené štáty. Ide o iniciatívu občianskej spoločnosti, ktorá realizuje požiadavky brániace toku konfliktných diamantov pochádzajúcich z konfliktných zón, ktoré sú takto definované Organizáciou spojených národov (OSN).

Certifikačná schéma Kimberleyského procesu (KPCS) zaručuje, že každý surový diamant, ktorý prekročí medzinárodnú hranicu medzi dvoma signatárskymi krajinami, je „bezkonfliktný“.

Spoločnosť GLAMIRA potvrdzuje, že všetky jej diamanty sú zakúpené na základe písomnej garancie poskytovanej dodávateľmi, ktorí sú v súlade s Kimberleyským procesom.

Zistite viac o Kimberleyskom procese :
http://www.kimberleyprocess.com/home/index_en.html/

Etické získavanie paládia a platiny

Dodávatelia paládia a platiny pre spoločnosť GLAMIRA sú povinní dodržiavať požiadavky na bezproblémové získavanie zdrojov. Všetci dodávatelia pre spoločnosť Glamira musia dodržiavať pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti, štandardy etického obchodu a pracovné podmienky. Pre výrobu produktov GLAMIRA sa používa iba certifikované paládium a platina.

Ak by ste chceli prediskutovať viac ohľadom získavania certifikátov, neváhajte kontaktovať našu službu podpory zákazníkov.