Načítávanie...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Glamira vytvorila tieto zásady („Zásady ochrany osobných údajov“), aby ste boli oboznámení s pravidlami a postupmi, ktoré sa týkajú používania a zverejňovania informácií získaných od Vás používaním webových stránok GLAMIRA.sk.

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Zásady ochrany osobných údajov. Glamira si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne meniť alebo aktualizovať. Najnovšiu verziu si môžete pozrieť kedykoľvek kliknutím na odkaz „Ochrana osobných údajov“, ktorý sa nachádza v spodnej časti GLAMIRA.sk webových stránok.

GLAMIRA spracováva vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami (EÚ) 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), EÚ-U.S.. "Privacy Shield framework" rovnako ako v súlade s platným miestnym zákonom o ochrane osobných údajov.

Kategória osobných údajov ktoré GLAMIRA spracováva

 • Vaše kontaktné informácie - mená, poštová adresa, mobilné alebo telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vaša IP adresa
 • Detaily nákupu vrátane spôsobu platby a čísla transakcie
 • História vašej objednávky
 • Informácie o zákazníckej podpore - všetky druhy komunikácie a korešpondencie medzi vami a naším oddelením zákazníckej podpory.
 • Vo výnimočných prípadoch môžeme požadovať poskytnutie doplňujúcich detailov o vašom preukaze totožnosti, aby bolo možné overiť vašu identitu.
 • Vo veľmi výnimočných prípadoch vás môžeme vyzvať k poskytnutiu vašich fotografií, videí alebo iných prostriedkov v prípade, že sa budete chcieť zúčastniť nejakého z našich žrebovaní, kampaní a iných ponúk.
 • GLAMIRA si vyhradzuje právo zaslať všetkým svojim zákazníkom pozvanie na účasť na prieskume spokojnosti. Účasť je vždy dobrovoľná.
 • GLAMIRA nespracováva ani neukladá žiadne dáta o vašich bankových kartách a iných platobných nástrojoch.

Zákonnosť spracovania

 • GLAMIRA spracováva vaše osobné údaje, potrebné na plnenie uzavretej zmluvy.
 • GLAMIRA spracováva vaše osobné údaje, potrebné na splnenie požiadaviek na dane, finančnú alebo inú miestnu legislatívu.

Spracovávame vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • Za účelom presného a správneho prevedenia a doručenie vašej objednávky.
 • Za účelom prehľadnej a presnej komunikácie s vami ohľadom stavu vašej objednávky.
 • Za účelom záruky v záručnej dobe, ktorá sa vzťahuje na produkty
 • Za účelom spokojnosti zákazníka a vernostných programov.
 • Za účelom požiadaviek na dane a legislatívu spojenú s účtovníctvom - prihlásenie a vypočítavanie predaja.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA spracovávať doplňujúce dáta pre vašu identifikáciu za účelom ochrany pred podvodom a krádeži identity.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA spracovávať doplňujúce údaje ako fotografie, videá a iné médiá na účely rôznych kampaní alebo žrebovania, iba v prípadoch, že sa zákazník týchto akcií zúčastní.
 • Aby vám bolo možné poslať náš newsletter a reklamné materiály, iba v prípade, že dá k tomuto zákazník svoj súhlas.

Časové obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané:

GLAMIRA ukladá vaše osobné údaje, ktoré ste vložili pri registrácii svojho účtu na našej stránke po dobu, po ktorú účet zostane aktívny.

GLAMIRA ukladá vaše osobné údaje počas spracovania a doručenia produktov, rovnako ako po dobu, uvedenú v Podmienkach vrátenia tovaru za účelom prípadného vrátenia tovaru a uplatnenie záruky, ale nie dlhšie, ako 2 roky, alebo dlhšie ako je platnosť záruky.

V prípade, že budeme požadovať dodatočné dáta na overenie vašej identity, budeme tieto dáta uchovávať, kým stratia platnosť zákonné lehoty požadované pre uchovanie týchto dát.

V prípade zberu osobných údajov za účelom konkrétnych kampaní, lotérií a ďalších reklamných akcií bude obdobie spracovanie uvedené zvlášť v každom prípade, a účastníci budú o tomto informovaní.

Potenciálni príjemcovia vašich osobných údajov:

GLAMIRA neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nie je zákonom požadované inak alebo s výnimkou nevyhnutných prevádzkových záležitostí, ako je uvedené nižšie:

GLAMIRA poskytne vaše meno, adresu a telefónne číslo prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje váš tovar.

Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA potvrdiť vaše osobné údaje poskytovateľovi platobných služieb, aby sa zabránilo finančnému podvodu alebo krádeži identity.

GLAMIRA prevádza nevyhnutná osobné dáta poskytovateľmi služieb účtovníctva rovnako ako finančným a iným úradom v prípade, že to vyžaduje konkrétny zákon.

Vaše práva ako predmetu dát - kedykoľvek máte právo:

 • Získať prístup k vašim osobným údajom, ktoré GLAMIRA spracováva a tiež získať ich znenie.
 • Požiadať o vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa vašej osoby (právo byť zabudnutý) ak veríte, že už nie sú potrebné na účely, za ktorými boli zhromaždené a spracované. Poznamenávame, že toto právo nemôže byť vykonané v prípade, že zákon špeciálne vyžaduje uchovanie dát pre stanovené obdobie.
 • Požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov v prípade, že už nezodpovedajú skutočnosti.
 • Ak požadujete prevedenie vyššie zmienených práv, jednoducho nám pošlite email vašej žiadosti na adresu, ktorú nájdete na našej kontaktnej stránke servis@glamira.sk. Odpovieme vám v najkratšej možnej dobe.
 • Kedykoľvek budete mať obavu, že dochádza k porušovaniu vašich práv, máte nárok podať sťažnosť nadriadeným orgánom, ktoré sú uvedené nižšie.

Naše odporúčanie ohľadom ochrany osobných údajov:

 • Uchovávajte svoje heslo v bezpečí a nikdy ho neprezrádzajte tretím stranám.
 • Ak používate verejne prístupný počítač (v knižnici, z internetovej kaviarne atď.), vždy skontrolujte, že ste sa odhlásili z účtu, než vypnete počítač.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme ohľadom vašej objednávky kontaktovať žiadnu tretiu stranu okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme požadovať od našich klientov vyzradenie ich hesla pre používanie nášho webu. GLAMIRA od svojich zákazníkoch nepožaduje uvádzanie údajov o ich bankových účtoch alebo iných peňažných nástrojoch. Prosíme, ignorujte akúkoľvek podobnú požiadavku vykonaný telefonicky, cez chat alebo email.

Ak ste od niekoho dostali takúto žiadosť, kontaktujte prosím okamžite firmu GLAMIRA a informujte ju o tom.

Ako chránime vaše osobné údaje?

GLAMIRA vás uisťuje, že sme urobili všetky administratívne, technické a fyzické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neúmyselným, nezákonným alebo nedovoleným prístupom, únikom, zničením, použitím alebo stratou.

GLAMIRA sa riadi vlastnými internými pravidlami etiky pre spracovanie osobných údajov, a naši zamestnanci prešli špeciálnym školením o princípoch Práva na ochranu osobných údajov a základných povinností firiem vzhľadom k implementácii GDPR.

Zaistili sme náš web a ďalšie systémy používaním technických a organizačných prostriedkov, aby tak bolo zabránené stratám, zničeniu, prístupu, úpravy alebo distribúcii vašich osobných údajov neautorizovanými osobami. Aj napriek všetkým pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana pred všetkými možnými rizikami.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov?

Všetky firmy zo skupiny GLAMIRA fungujú ako spojené kontrolné orgány podľa nariadenia GDPR - (EÚ) 2016/679 - hlava. 26.

Všetky firmy zo skupiny GLAMIRA spracúvajú osobné údaje svojich zákazníkov podľa špeciálne spísanej dohody medzi nami. Zbierame a uchovávame totožné kategórie osobných údajov o našich zákazníkoch a spracovávame ich len za účely, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach ochrany súkromia. GLAMIRA prehlasuje, že všetky spoločnosti v skupine používajú rovnaké technologické a organizačné postupy na účely ochrany vašich osobných údajov.

Zákonné subjekty pre spracovanie vašich osobných údajov pre zákazníkov sú:

Vaša krajina

Zákonný subjekt pre spracovanie osobných údajov

Web a kontakt

Špeciálny subjekt, ku ktorému môžete podať sťažnosť

Nemecko
Rakúsko
Švédsko
Belgicko
Holandsko
Taliansko
Maďarsko
Španielsko
Rumunsko
Poľsko
Slovensko
Írsko
Litva
Portugalsko

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Nemecko

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Kompetencie pre sťažnosť je rozdelená medzi rôzne dohliadajúcu orgánmi na ochranu osobných údajov v nemecku, kompletný zoznam nájdete tu  https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulharsko
Chorvátsko
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Lotyšsko
Malta
Slovinsko
San Marino
Vatikánsky štát
Brazília
Mexiko
Argentína
Kolumbia
Peru
Bolívia
Ekvádor
Honduras
Dominikánska republika
Guatemala
Kostarika
Uruguaj
Čile
Čína
Japonsko
Moldavsko
Singapur
Nový Zéland
Čierna Hora
Vietnam
India
Spojené Arabské Emiráty
Juhoafrická republika
Hongkong
Srbsko
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulharsko

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Švajčiarsko
Lichtenštajnsko

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Švajčiarsko

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Austrália

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Austrália

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Grónsko
Francúzska Guyana
Guadeloupe
Martinik
Britské Panenské ostrovy
Turks a Caicos
Saint Pierre a Miquelon
Faraónske ostrovy
Gibraltár
Cookove ostrovy
Kiribati
Marshallove ostrovy
Spojené štáty Mikronézie
Nauru
Palau
Francúzska Polynézia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turecko

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turecko

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Nórsko

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Nórsko

https://www.glamira.no

 

Veľká Británia

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Veľká Británia

https://www.glamira.co.uk/ 

 

Automatické ukladanie

Ak požadujete súbor z webovej stránky, určitý prístup k dátam je uložený v predvolenom nastavení.

Táto sada dát sa skladá zo:

 • Zo stránky, ktorá bola vyvolaná súborom
 • Z pomenovania súboru
 • Dátumu a času požiadavky
 • Doby uchovávania
 • Z objemu prenesených dát
 • Stavu pripojenia (súbor bol prenesený, súbor nebol nájdený, atď.)
 • Popisu typu a verzie prehliadača
 • Inštalovaného operačného systému
 • Rozlíšenia obrazovky a farebnej hĺbky

Ďalšie osobné údaje budú uložené len vtedy, ak dobrovoľne dáte k tomu súhlas, napr. pri registrácii alebo vytváraní zmluvy a objednávky. Viac informácií nájdete v časti „Nepovinné pole“.

Cookies

V niektorých prípadoch a častiach našich webových stránok si Glamira vyhradzuje právo použiť súbory cookies, aby naše služby boli užívateľsky dostupnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré sú uložené v počítači a váš prehliadač umožňuje ich uloženie do pamäte. Cookies nepoškodzujú počítač a neobsahujú ani žiadne vírusy. Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „aktívne návštevné cookies“. Tieto sú po vašej návšteve stránky z pevného disku automaticky zmazané. Ostatné súbory cookies zostávajú v počítači, tieto nám umožňujú rozpoznať váš počítač pri vašej ďalšej návšteve, takže napr. využívame informácie obsiahnuté v cookies s cieľom uľahčiť používanie našich webových stránok a prispôsobiť tak webové stránky vašim potrebám. Ak vám cookies prekážajú a bránia vo voľnom pohybe zo stránky na stránku a vo využívaní všetkých funkcií webových sránok GLAMIRA.sk, odporúčame vám zakázať ukladanie cookies vo vašom prehliadači.

Prečítajte si prosím naše Podmienky Používania Cookies, aby ste sa dozvedeli viac o ich spracovávaní a zistili ako ich môžete kontrolovať.

Nepovinné údaje

Webové stránky GLAMIRA.sk môžete používať bez poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. Avšak budete musieť poskytnúť niektoré informácie v prípade kúpy výrobkov ponúkaných na internetových stránkach pre účely platenia a spracovania vašej objednávky. Tieto informácie používame len pre interné účely v rámci objednávky a zmluvy, a rovnako tak sú odovzdávané v prípade potreby iba pre tieto účely tretím stranám. Vaše dáta budú postúpené prepravnej spoločnosti, a to iba v rozsahu potrebnom na dodanie výrobkov (meno, adresa, prípadne telefónne číslo pre koordináciu doručenia). Pre zúčtovanie platieb, budú v prípade potreby vaše platobné údaje (ako vaše náklady alebo číslo kreditnej karty) odovzdané do našej banky. Tieto tretie strany sú však povinné uchovávať dáta získané od nás dôverne a používať ich iba na účely služieb a spracovania transakcií v našom zastúpení.

Ak sa zaregistrujete na odber noviniek, na registrovanú e-mailovú adresu budete dostávať elektornickú poštu s informáciami o našej spoločnosti, poštu s obsahom na reklamné účely a informáciami o našich produktoch.

Tretím stranám vaše údaje za žiadnych iných okolností neposkytujeme. Ak si želáte poskytnuté údaje využiť na reklamné účely GLAMIRA.sk, vždy sa môžete prihlásiť k odoberaniu noviniek.

Zákazníkovi je po prihlásení umožnené prehliadať si svoje objednávky a zmeniť si svoje zadané informácie a heslo. Taktiež môžete o to kedykoľvek Glamira požiadať zaslaním e-mailu na zákaznícky servis. Rovnako tak môžete požiadať Glamira prostredníctvom zalaného e-mailu na servis@glamira.sk o zmazanie vašich osobných údajov po riadnom dokončení objednávky a dodaní objednaného tovaru.

Vezmite prosím na vedomie, že Glamira môže zhromažďovať neosobné informácie o vás, aj keď nemáte zakúpené žiadne produkty na internetových stránkach (pozri „Cookies“).

Zabezpečenie

Zabezpečujeme naše webové stránky a ďalšie systémy s využitím technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo distribúcii vašich údajov neoprávnenými osobami. Aj napriek pravidelným kontrolám, úplná ochrana proti všetkým hrozbám nie je možná. [1]

Storno/Informácie

Súhlas s ukladaním a spracovaním dát môžete kedykoľvek zrušiť, takisto opraviť nami uložené dáta, získať informácie alebo požiadať o vymazanie údajov. Na požiadanie zabezpečíme kedykoľvek kompletné a bezplatné informácie o vás a vašej spoločnosti, ktoré sú uložené v našej databáze. Jednoducho nám pošlite krátku správu cez našu kontaktnú stránku alebo e-mailom na servis@glamira.sk. Ak vypustenie dát a zmazanie nie sú v rozpore so zákonnými alebo zmluvnými povinnosťami, budú tieto dáta zablokované.

Zodpovedný za spracovanie údajov:

GLAMIRA.sk
GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19
60386, Frankfurt, Nemecko

Ďalšie podrobnosti o zodpovednom orgáne možno nájsť v sekcii O nás.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics®, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory uložené vo vašom počítači umožňujúce analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerovaných cookies o užívaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) sú v súvislosti pomocou Google Analytics prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam sú uložené. Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho užívania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosťou prevádzkovateľov internetových stránok a poskytovaním iných využití webových stránok a internetových služieb. Google odovzdáva tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie osoby spracovávajú tieto údaje v zastúpení spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Je však dôležité si uvedomiť, že tak nemusí byť možné použiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich údajov Google, a to popísaným spôsobom a na účely vyššie uvedené.

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom pravidiel a praktík Glamira v rámci ochrany osobných údajov, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis e-mailom na servis@glamira.sk