Načítávanie...

PRÁVNE UPOZORNENIA

Predaj a Distribúcia: Poskytovateľom a kontaktným partnerom pre objednávky Kupujúceho cez portál www.glamira.sk je GLMR EOOD - Blvd. Andrei Lyapchev No:1A, 1756, Sofia, Bulgaria
Zodpovedný za Správu serveru a hostingu: GLAMIRA Inc. - Orlando, Florida, 32804 - USA
Zodpovedný za Dizajn a Vývoj: Glamira UK Ltd - Londýn - Spojené kráľovstvo
Zodpovedný za Technickú údržbu: GLAMIRA Australia PTY Limited - Barangaroo Sydney - Austrália
Zodpovedný za Obsah: Glamira UK Ltd - Londýn - Spojené kráľovstvo
Zodpovedný za Digitálny marketing: GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Turecko
Oficiálne sťažnosti smerujte na: Glamira UK Ltd - Londýn - Spojené kráľovstvo - Email: service@glamira.co.uk

Informácie o odkazoch na webových stránkach

Na týchto stránkach nájdete odkazy na iné stránky na internete. Vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na podobu a obsah týchto iných stránok a nepodporujeme takýto obsah.

Sme zodpovední za tieto externé webové stránky iba ak o nich vieme (a to aj v prípade nezákonného alebo kriminálneho obsahu), a ak je to technicky možné a rozumné, zabráníme v ich prístupe.

Odkazy sú dynamické odkazy. Ak zistíme, že s jednotlivými ponukami, na ktoré sme poskytli odkaz, súvisí zodpovednosť podľa občianskeho práva alebo trestná zodpovednosť, odstránime odkaz na túto ponuku, pokiaľ je to technicky možné.